Lai novirzītu noteiktus pieprasījumus uz iekšējā tīkla konkrētu adresi, izmantojiet dst-nat, sekojiet zemāk minētajiem soļiem:

 1. Kad ir izveidots savienojums ar iekārtu, izvēlieties WebFig;
 2. Dodieties uz IP, Firewall sadaļu;
 3. Atveriet NAT cilni;
 4. Izveidojiet jaunu ierakstu, nospiežot Add New;
 5. Atvērsies jauns logs un aizpildiet sekojošos laukus:
 6. Chain, izvēlieties dstnat, jo tiks mainīta saņēmēja IP adrese;
 7. Izvēlieties protokolu, piemēram TCP;
 8. Dst. Port, norādiet portu, kurš tiks pārsūtīts, piemēram ports 80;
 9. In. Interface List norādiet to ienākošo interfeisu uz kuru attieksies konkrētais noteikums, šinī gadījumā tas ir WAN;
 10. Dodieties uz lapas apakšu, līdz sadaļai Action;
 11. Action, izvēlieties dst-nat;
 12. Ievadiet vajadzīgo adresi uz kuru vēlaties pārvirzīt datus;
 13. Ievadiet vajadzīgo portu.


Šis izveidotais noteikums var tikt tulkots sekojoši: Kad ienākošais savienojums ar protokolu TCP pieprasa portu 80, veikt saņēmēja adreses tulkošanu un novirzīt to uz vietējo adresi 192.168.1.1 un portu 80.

Related articles

Related articles appear here based on the labels you select. Click to edit the macro and add or change labels.Related issues