Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ja vēlaties novirzīt noteikta porta Lai novirzītu noteiktus pieprasījumus uz iekšējo tīkla konkrēto portu, varat to izdarīt šādi:

...

iekšējā tīkla konkrētu adresi, izmantojiet dst-nat, sekojiet zemāk minētajiem soļiem:

 1. Kad ir izveidots savienojums ar iekārtu, izvēlieties WebFig;
 2. Dodieties uz IP, Firewall sadaļu;
 3. Atveriet NAT cilni;
 4. Izveidojiet jaunu ierakstu, nospiežot Add New;
  Image Removed
 5. 2,
 6. 3
 7. 4
 8. 5

...

 1. Image Added
 2. Atvērsies jauns logs un aizpildiet sekojošos laukus:
  Image Added
 3. Chain, izvēlieties dstnat, jo tiks mainīta saņēmēja IP adrese;
 4. Izvēlieties protokolu, piemēram TCP;
 5. Dst. Port, norādiet portu, kurš tiks pārsūtīts, piemēram ports 80;
 6. In. Interface List norādiet to ienākošo interfeisu uz kuru attieksies konkrētais noteikums, šinī gadījumā tas ir WAN;
 7. Dodieties uz lapas apakšu, līdz sadaļai Action;
  Image Added
 8. Action, izvēlieties dst-nat;
 9. Ievadiet vajadzīgo adresi uz kuru vēlaties pārvirzīt datus;
 10. Ievadiet vajadzīgo portu.


Info
Šis izveidotais noteikums var tikt tulkots sekojoši: Kad ienākošais savienojums ar protokolu TCP pieprasa portu 80, veikt saņēmēja adreses tulkošanu un novirzīt to uz vietējo adresi 192.168.1.1 un portu 80.

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesRKB
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("dst","forwarding","port","nat") and type = "page" and space = "RKB"
labelsdst nat port forwarding

...

Page properties
hiddentrue


Related issues