Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Connect the device to the included PoE injector with Ethernet cable;
 • Connect the PoE injector to your Network device with an enabled DHCP server;
 • Connect the power adapter to the PoE injector;
 • Default IP: 0.0.0.0, user name: admin and there is no password, use a Web browser and the IP address you have received from your DHCP server and connect to WebFig (or, for some models, check user and wireless passwords on the sticker);
 • Once connected configure the device, so it has an active Internet connection https://mt.lv/configuration;
 • Upgrade the RouterOS software to the latest version https://mt.lv/upgrade;
 • In the "QuickSet, PTP Bridge AP" menu set up the following: Choose your country, to apply country regulation settings;
 • Set the antenna gain, depending on the antenna used;
 • Set up your router password in the bottom field.

...

 • Připojte zařízení k dodávanému PoE injektoru pomocí ethernetového kabelu;
 • Připojte injektor PoE k síťovému zařízení pomocí povoleného serveru DHCP;
 • Připojte napájecí adaptér k PoE injektoru;
 • Výchozí IP: 0.0.0.0, uživatelské jméno: admin a neexistuje žádné heslo, použijte webový prohlížeč a IP adresu, kterou jste obdrželi od serveru DHCP, a připojte se k WebFig; WebFig (nebo u některých modelů zkontrolujte uživatelské a bezdrátové heslo na štítku);
 • Po připojení nakonfigurujte zařízení tak, aby mělo aktivní připojení k internetu https://mt.lv/configuration-cs;
 • Upgradujte software RouterOS na nejnovější verzi https://mt.lv/upgrade-cs;
 • V nabídce "QuickSet, PTP Bridge AP" nastavte následující nastavení: Zvolte svou zemi, chcete-li použít nastavení regulace země;
 • Nastavte zisk antény v závislosti na použité anténě;
 • Ve spodním poli nastavte heslo routeru.

...

Výrobce: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Lotyšsko, LV1039.

Pagebreak

DA - Dansk. Hurtig guide:

...

 • Tilslut enheden til den inkluderede PoE-injektor med Ethernet-kabel;
 • Tilslut PoE-injektoren til din netværksenhed med en aktiveret DHCP-server;
 • Tilslut strømadapteren til PoE-injektoren;
 • Standard-IP: 0.0.0.0, brugernavn: admin og der er ingen adgangskode. Brug en webbrowser og den IP-adresse, du har modtaget fra din DHCP-server, og opret forbindelse til WebFig (eller, for nogle modeller, tjek bruger- og trådløs adgangskoder på mærkaten);
 • Når først enheden er tilsluttet, konfigureres enheden, så den har en aktiv internetforbindelse https://mt.lv/configuration-da;
 • Opgrader RouterOS-softwaren til den nyeste version https://mt.lv/upgrade-da;
 • Opret følgende i menuen "QuickSet, PTP Bridge AP": Vælg dit land for at anvende indstillinger for landegulering;
 • Indstil antenneforstærkning, afhængigt af den anvendte antenne;
 • Konfigurer din routeradgangskode i det nederste felt.

...

 • Schließen Sie das Gerät mit einem Ethernet-Kabel an den mitgelieferten PoE-Injektor an.
 • Verbinden Sie den PoE-Injektor mit einem aktivierten DHCP-Server mit Ihrem Netzwerkgerät.
 • Schließen Sie das Netzteil an den PoE-Injektor an.
 • Standard-IP: 0.0.0.0, Benutzername: admin und es gibt kein Kennwort. Verwenden Sie einen Webbrowser und die IP-Adresse, die Sie von Ihrem DHCP-Server erhalten haben, und stellen Sie eine Verbindung zu WebFig her. her (oder überprüfen Sie bei einigen Modellen die Benutzer- und WLAN-Passwörter auf dem Aufkleber);
 • Sobald die Verbindung hergestellt ist, konfigurieren Sie das Gerät so, dass eine aktive Internetverbindung besteht. Https://mt.lv/configuration-de.
 • Aktualisieren Sie die RouterOS-Software auf die neueste Version https://mt.lv/upgrade-de.
 • Richten Sie im Menü "QuickSet, PTP Bridge AP" Folgendes ein: Wählen Sie Ihr Land aus, um die Länderregulierungseinstellungen anzuwenden.
 • Stellen Sie den Antennengewinn abhängig von der verwendeten Antenne ein.
 • Richten Sie Ihr Router-Passwort im unteren Feld ein.

...

Κατασκευαστής: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Ρίγα, Λετονία, LV1039.

Pagebreak

ES - Español. Guía rápida:

...

Producător: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Letonia, LV1039.

Pagebreak

SK - Slovenský. Stručný návod:

...

UKCA marking                         

Pagebreak

CE Declaration of Conformity

...