Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Будь ласка, відвідайте сторінку посібника користувача на https://mt.lv/um-ukua для повної оновленої посібника користувача. Або скануйте QR-код за допомогою мобільного телефону.

...